El setembre de 1927 dos arquitectes, un dibuixant i un polifacètic emprenedor cultural varen realitzar un viatge, encomanat per la Comissió de l’Exposició Internacional, per tal de recollir testimonis arquitectònics que permetessin bastir una atracció turística complementària a la gran exposició internacional que es projectava, i que ampliés la gran exposició d’art espanyol que es celebraria al Palau Nacional que es construïa en aquelles dates.

El grup, a bord d’un automòbil proporcionat per la Comissió, va recórrer durant un mes les terres de diverses comunitats tot realitzant fotografies de conjunts arquitectònics, de detalls o de panoràmiques, amb l’interès centrat en localitzar els millors i paradigmàtics models d’arquitectura.

Un  mes després efectuaren un segon viatge per completar la informació.

El conjunt d’un miler de negatius fotogràfics que conformen la documentació realitzada durant el viatge donen una imatge clara de l’Espanya del moment, i són avui dia una font interessant d’informació visual dels anys 20 del segle XX.