Celebració del 180è aniversari de la primera fotografia feta a Barcelona
Dilluns 11 de novembre de 2019 a les 19:00 h.
Cercle Artístic de Sant Lluc, carrer dels Mercaders, 42, Barcelona.

La llanterna màgica, des de la seva concepció al segle XVII, va ser l’aparell òptic i l’espectacle visual precursor del cinematògraf. Dos-cents cinquanta anys d’història i projeccions van convertir a la llanterna màgica en un dels grans espectacles de l’època, on els artistes de la il·lusió representaven amb la fantasmagoria les pors de la humanitat, però també els somnis i les il·lusions amb belles plaques pintades a mà per artistes i artesans.
Sergi Buka, Il·lusionista, ombroman i llanternista, ens proposa un viatge al voltant de la llanterna màgica per celebrar l’aniversari de la primera fotografia feta a Barcelona el 10 de novembre de 1839. En ell s’establirà una conversa on redescobrir una part important de la història de la màgia, el cinema i la fotografia.
La projecció és va dur a terme amb una llanterna màgica autèntica, de doble feix, i e van utilitzar materials originals de l’època per mostrar-nos com treballaven els il·lusionistes d’aquells temps.

Videos: Carmen Perrotta, Christina Guldager i Ricard Marco

 

 

 

 

 

Disseny_Comunicat_Aniv Foto CAT_CAST.pdf


Celebración del 180 aniversario de la primera fotografía hecha en Barcelona
Lunes 11 de noviembre de 2019 a las 19:00 h.
Cercle Artístic de Sant Lluc, calle de Mercaders, 42, Barcelona.

La linterna mágica, desde su concepción en el siglo XVII, fue el aparato óptico y el espectáculo visual precursor del cinematógrafo. Doscientos cincuenta años de historia y proyecciones convirtieron la linterna mágica en uno de los grandes espectáculos de la época, donde los artistas de la ilusión representaban con la fantasmagoría los miedos de la humanidad, pero también los sueños y las ilusiones con hermosas placas pintadas a mano por artistas y artesanos.
Sergi Buka, Ilusionista, sombraman y linternista, nos propone un viaje alrededor de la linterna mágica para celebrar el aniversario de la primera fotografía tomada en Barcelona el 10 de noviembre de 1839. En él se establecerá una conversación donde redescubrir una parte importante de la historia de la magia, el cine y la fotografía.
La proyección se llevó a cabo con una linterna mágica auténtica, de doble haz, y se utilizaron materiales originales de la época para mostrar cómo trabajaban los ilusionistas de aquellos tiempos.