Qui són els amics i col·laboradors de Fotoconnexió?

Amics i Col·laboradors de Fotoconnexió poden ser totes aquelles institucions o entitats que, de manera lliure i voluntària, tinguin interessos comuns amb els objectius i finalitats de la nostra associació. En el cas dels Amics de Fotoconnexió la relació entre ambdues...