Rosa María López

 

Peix Plàstic

La mar Mediterrània ha vist passar la història de múltiples grups socials entrellaçats culturalment; és un envàs flexible d’enorme bellesa plàstica en blau profund, amb una biodiversitat sobre-explotada i inundat de desfets industrials. Avui, on està la seva plasticitat, dins o fora dels peixos?

Rosa María López Martínez
Fotògrafa, dissenyadora, promotora cultural

——————————————————————————————————————

Peix Plàstic

El mar Mediterráneo ha visto pasar la historia de múltiples grupos sociales entrelazados culturalmente; es un envase flexible de enorme belleza plástica en azul profundo, con una biodiversidad sobreexplotada e inundado de deshechos industriales. Hoy, ¿en dónde está su plasticidad, dentro o fuera de los peces?

Rosa María López Martínez
Fotógrafa, diseñadora, promotora cultural