175 ANYS de fotografia a Barcelona

L’1 de desembre es va fer al Cercle Artístic Sant Lluch la fototertúlia El mirall de plata a càrrec de Jordi Mestre i Rita Udina. Els conferenciants, en el marc de la sessió, van oferir una aproximació propedèutica al món de la gran problemàtica conservativa del mirall de plata.

Fotografia: Francesc Sans

Fotografia: Francesc Sans

La primera part de la conferència es va dedicar, de manera participativa, a l’observació, in situ, de com responen els materials quan es manipulen, utilitzant elements a l’abast de tothom.

La segona part es va centrar en la projecció de fotografies microscòpiques que van ser exemplificatives de les característiques del mirall de plata i de l’efectivitat del mètode que han establert per eliminar-lo amb carbonat de calci i dissolvent orgànic, aportant, per tant, una visió privilegiada respecte a la problemàtica.