Amb eficàcia i concisió Mayte va parlar de l’estudi que ha fet recentment sobre el fons Antonio Esplugas (FONS ANC1-402 ) que conserva l’Arxiu Nacional de Catalunya, tot centrant-se en la part digitalitzada i en els temes de nu.

Mayte Lingg va començar presentant el fotògraf en el seu ambient barceloní i dins de la saga fotogràfica Esplugas, per entrar després en aquest fons. Després d’un quadre quantitatiu sobre formats de les plaques i poses de models, va presentar alguns exemples de diferents tipologies de nus, sempre de dones, en diferents postures i sempre fetes a l’estudi.

2015-06-08 El nu a l'obra d'Antoni Esplugas_3_Jep Marti Fototertulia_May Lingg

El silenci que històricament acompanyava aquest tipus de temes i la seva circulació clandestina planteja moltes preguntes, que van donar lloc a un animat col·loqui sobre el nu (la seva finalitat, utilitat, circulació, usos, formats, relacions amb la pintura , estatus de les models, etc).

Text: María de los Santos García Felguera. Fotografies: Jep Martí