Amb la presència de Núria Martinez Seguer, Doctora i Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona en l’especialitat Imatge. Fotògrafa, docent a l’especialitat de fotografia a l’Escola d’Art Superior de Disseny Serra i Abella, membre de Fotoconnexió i de l’UPIFC. Núria Martinez Seguer ens va parlar sobre la seva Tesi Doctoral El silenci de la boxa. La fotografia de boxa. De document sociològic a obra d’art.

L’objectiu de la seva investigació va ser recuperar un capítol essencial de la fotografia de l’esport de la boxa a Catalunya, entrellaçant-lo amb la contemporaneïtat a través d’un seguit de projectes d’uns autors determinats, i de la seva obra personal com a fotògrafa.