EXPOSICIÓ · ELS PRIMERS TRETS DE FRANCESC BOIX

A principis de 1938, un jove barceloní de 17 anys s’endinsa en les files del bàndol republicà. Dispara a tot el que veu, -encara amb certa contención-, perquè el material que utilitza és car i difícil d’aconseguir enmig d’una guerra. No porta un fusell, sinó una càmera fotogràfica Leica.

Amb 19 anys i una guerra perduda, amb els ideals derrotats però no vençuts, Francesc Boix es dirigeix ​​cap a França, per acabar enrolat, en la Segona Guerra Mundial, en la 28a companyia de treballadors estrangers. Capturat pels nazis, el 27 de gener de 1941, al costat d’altres 7.000 republicans espanyols, és traslladat al terrible camp de concentració de Mauthaussen. Van morir el 67% dels presoners que el van acompanyar. Per la seva experiència en la fotografia, Boix va ser adscrit al servei d’identificació del camp.

Allà aprofita el seu “lloc de treball” per salvar fotos que fan els SS del camp i que mostren com van morir milers de persones. Des del laboratori fotogràfic, al costat d’altres companys, va salvar de la destrucció molts negatius que acreditaven l’horror, entregant a l’austríaca Anna Pointner, que els va amagar en un mur. Es van salvar unes 20.000 fotografies que es van presentar com a prova en els judicis de Nüremberg. El Spaniaker 5.185 (nom despectiu dels nazis cap als espanyols i nombre de presoner de Boix), va ser l’únic espanyol que va testificar en ells. Durant la postguerra, tot i el exili, Boix acaricia una certa normalitat vital. S’estableix a França i treballa com a foto-reporter a L’Humanité, Regards o Ce Soir, però mor prematurament a París el 1951, als 30 anys d’edat.

Però Boix guardava una altra sorpresa gràfica i històrica. 60 anys més tard de la seva mort, el 2013, per internet, es venien tres caixes de negatius d’autoria desconeguda. Una d’elles contenia imatges del front de combat republicà en terres de Lleida i Aragó, i les altres dues fotografies anteriors a la Guerra Civil. La investigació del material va concloure que l’autor de les de la guerra era Francesc Boix, que les va realitzar com a fotògraf de la divisió en la qual es va allistar com a voluntari. En algun moment després del conflicte, i sense que se sàpiga com, van arribar a una casa de Perpinyà, fins que van ser recuperades ja al segle XXI.

 

EXPOSICIÓN · LOS PRIMEROS DISPAROS DE FRANCESC BOIX

A principios de 1938, un joven barcelonés de 17 años se adentra en las filas del bando republicano. Dispara a todo lo que ve, -aunque con cierta contención-, porque el material que utiliza es caro y difícil de conseguir en medio de una guerra. No lleva un fusil, sino una cámara fotográfica Leica.

Con 19 años y una guerra perdida, con los ideales derrotados pero no vencidos, Francesc Boix se dirige hacia Francia, para acabar enrolado, en la Segunda Guerra Mundial, en la 28ª compañía de trabajadores extranjeros. Capturado por los nazis, el 27 de enero de 1941, junto a otros 7.000 republicanos españoles, es trasladado al terrible campo de concentración de Mauthaussen. Murieron el 67% de los prisioneros que lo acompañaron. Por su experiencia en la fotografía, Boix fue adscrito al servicio de identificación del campo.

Allí aprovecha su “puesto de trabajo” para salvar fotos que hacen los SS del campo y que muestran cómo murieron miles de personas. Desde el laboratorio fotográfico, junto a otros compañeros, salvó de la destrucción muchos negativos que acreditaban el horror, entregándoselos a la austríaca Anna Pointner, que los escondió en un muro. Se salvaron unas 20.000 fotografías que se presentaron como prueba en los juicios de Nüremberg. El Spaniaker 5.185 (nombre despectivo de los nazis hacia los españoles y número de prisionero de Boix), fue el único español que testificó en ellos. Durante la posguerra, a pesar del exilio, Boix acaricia una cierta normalidad vital. Se establece en Francia y trabaja como foto-reportero en L’Humanité, Regards o Ce Soir, pero fallece prematuramente en París en 1951, a los 30 años de edad.

Pero Boix guardaba otra sorpresa gráfica e histórica. 60 años más tarde de su muerte, en 2013, por internet, se vendían tres cajas de negativos de autoría desconocida. Una de ellas contenía imágenes del frente de combate republicano en tierras de Lleida y Aragón, y las otras dos fotografías anteriores a la Guerra Civil. La investigación del material concluyó que el autor de las de la guerra era Francesc Boix, que las realizó como fotógrafo de la división en la que se alistó como voluntario. En algún momento tras el conflicto, y sin que se sepa cómo, llegaron a una casa de Perpiñán, hasta que fueron recuperadas ya en el siglo XXI.

 

            

Amb motiu de la inauguració d’aquesta mostra, el divendres 17 de maig, a les 12:30 h, el professor Ramon Barnadas s’impartirà en CICUS una conferència titulada “La guerra de Francesc Boix abans de Mauthausen”. Entrada lliure fins a completar aforament.

Con motivo de la inauguración de esta muestra, el viernes 17 de mayo, a las 12:30 h, el profesor Ramón Barnadas impartirá en CICUS una conferencia titulada “La guerra de Francesc Boix antes de Mauthausen”. Entrada libre hasta completar aforo.