La fotografia i el viatge pel Poble Espanyol, a càrrec de Rafel Torrella

        

El setembre de 1927 dos arquitectes, un dibuixant i un polifacètic emprenedor cultural varen realitzar un viatge, encomanat per la Comissió de l’Exposició Internacional, per tal de recollir testimonis arquitectònics que permetessin bastir una atracció turística complementària a la gran exposició internacional que es projectava, i que ampliés la gran exposició d’art espanyol que es celebraria al Palau Nacional que es construïa en aquelles dates.

El grup, a bord d’un automòbil proporcionat per la Comissió, va recórrer durant un mes les terres de diverses comunitats tot realitzant fotografies de conjunts arquitectònics, de detalls o de panoràmiques, amb l’interès centrat en localitzar els millors i paradigmàtics models d’arquitectura.

Un  mes després efectuaren un segon viatge per completar la informació.

El conjunt d’un miler de negatius fotogràfics que conformen la documentació realitzada durant el viatge donen una imatge clara de l’Espanya del moment, i són avui dia una font interessant d’informació visual dels anys 20 del segle XX.

——————————————————————————————————————–

La fotografía y el viaje por el Poble Espanyol, a cargo de Rafel Torrella

En septiembre de 1927 dos arquitectos, un dibujante y un polifacético emprendedor cultural realizaron un viaje, encargado por la Comisión de la Exposición Internacional, con el fin de recoger testimonios arquitectónicos que permitieran construir una atracción turística complementaria a la gran exposición internacional que se proyectaba , y que ampliara la gran exposición de arte español que se celebraría en el Palacio Nacional que se construía en aquellas fechas.

El grupo, a bordo de un automóvil proporcionado por la Comisión, recorrió durante un mes las tierras de varias comunidades realizando fotografías de conjuntos arquitectónicos, de detalles o de panorámicas, con el interés centrado en localizar los mejores y paradigmáticos modelos de arquitectura.

Un mes después efectuaron un segundo viaje para completar la información.

El conjunto de un millar de negativos fotográficos que conforman la documentación realizada durante el viaje dan una imagen clara de la España del momento, y son hoy en día una fuente interesante de información visual de los años 20 del siglo XX.

This site is registered on wpml.org as a development site.