JOSEP THOMAS I BIGAS, PIONER DE LES TÈCNIQUES FOTOMECÀNIQUES
La revista artística il·lustrada a Catalunya (1880-1910)

Dilluns 2 de setembre de 2019 a les 18:30 h.
Cercle Artístic de Sant Lluc, carrer dels Mercaders, 42, Barcelona.

     

 

Fotos: Glòria Puigmal, Guillem Cañameras i Ramon Barnadas

Junt amb els inicis de la fotografia sorgeix el que coneixem com a fotomecànica com a conseqüència de la pròpia disciplina, la necessitat de reproductibilitat de la imatge, del ràpid avanç de la impremta i de la necessitat d’abaratir costos. Les tècniques fotomecàniques es van desenvolupar de manera ràpida des de mitjan segle XIX i algunes d’elles es fan servir encara en l’actualitat amb mitjans més moderns.

A mesura que les tècniques evolucionaven es difonien per tot Europa, passant a formar part important de les principals impremtes del moment, i introduint la reproducció ràpida d’imatges fotogràfiques amb mitjans i maquinària propis de la impremta. A Espanya, Josep Thomas i Bigas, natural de Barcelona, serà una de les personalitats interessades en la reproducció fotomecànica, responsable fins i tot de la introducció i innovació d’aquestes tècniques a la Península Ibèrica, convertint-se en un referent a seguir. Crearà la seva pròpia empresa que serà reconeguda tant a escala nacional com internacional.
En aquesta tertúlia s’han presentat els inicis de la fotomecànica i la seva indiscutible utilitat. Començant pels avenços i descobriments considerats pilars del fotogravat per centrar-se en la figura de Josep Thomas i Bigas, així com en l’anàlisi de les imatges treballades per l’obrador Thomas en les revistes artístiques il·lustrades: “La Il·lustració Catalana”, “Pèl & Ploma” i “Forma”. Per finalment determinar algunes de les tècniques usades per Josep Thomas i Bigas en aquestes revistes entre 1880 i 1910, cosa que dona constància de la importància d’aquest personatge en el  camp de la fotomecànica a Espanya.

thumbnail of FTT_2SETEMBRE_AB_V1_Catala

Extracte de la Fototertúlia (català)

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

JOSEP THOMAS I BIGAS, PIONERO DE LAS TÉCNICAS FOTOMECÁNICAS
La revista artística ilustrada en Cataluña (1880-1910)

Lunes 2 de setembre de 2019 a las 18:30 h.
Cercle Artístic de Sant Lluc, carrer dels Mercaders, 42, Barcelona.

Junto a los inicios de la fotografía surge lo que conocemos como fotomecánica, como consecuencia de la propia disciplina, la necesidad de reproducibilidad de la imagen, del rápido avance de la imprenta y de la necesidad de abaratar costos. Las técnicas fotomecánicas se desarrollaron de manera rápida desde mediados del siglo XIX y algunas de ellas se utilizan todavía en la actualidad con medios más modernos.

A medida que las técnicas evolucionaban, se difundían por toda Europa, pasando a formar parte importante de las principales imprentas del momento, e introduciendo la reproducción rápida de imágenes fotográficas con medios y maquinaria propios de la imprenta. En España, Josep Thomas i Bigas, natural de Barcelona, ​​será una de las personalidades interesadas en la reproducción fotomecánica, responsable incluso de la introducción e innovación de estas técnicas en la Península Ibérica, convirtiéndose en un referente a seguir. Creará su propia empresa que será reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

En esta tertulia presentan los inicios de la fotomecánica y su indiscutible utilidad. Empezando por los avances y descubrimientos considerados pilares del fotograbado para centrarse en la figura de Josep Thomas i Bigas, así como en el análisis de las imágenes trabajadas por el obrador Thomas en las revistas artísticas ilustradas: “La Ilustración Catalana”, “Pelo & Pluma” y “Forma”. Para finalmente determinar algunas de las técnicas usadas por Josep Thomas i Bigas en estas revistas entre 1880 y 1910, lo que da constancia de la importancia de este personaje en el campo de la fotomecánica en España.

thumbnail of FTT_2SETEMBRE_AB_V1_Castella

Extracto de la Fototertúlia (castellano)

This site is registered on wpml.org as a development site.