MEY RAHOLA, FOTOGRAFIA I MODERNITAT

A càrrec de Roser Martínez Garcia, i Lluís Bertran Xirau

Dilluns 8 de març de 2021 a les 18:30 h.

      

El dilluns 8 de març, coincidint amb el dia de la Dona, Roser Martínez Garcia i Lluís Bertran Xirau ens van parlar de Mey Rahola. Després de la presentació a càrrec de Maria de los  Santos García Felguera, van anar mostrant-nos aspectes de la vida i l’obra de Mey Rahola.

(Per problemes tècniques, els primers cinc minuts han estat editats amb una imatge fixa).

 

Maria del Remei “Mey” Rahola de Falgàs (1897-1959), filla de pares empordanesos, va créixer, però, a Madrid, on el seu pare treballava com a cap d’enginyers en una companyia ferroviària. Va madurar en un entorn familiar d’aficionats a la fotografia que ella va transcendir tot orientant la seva obra fotogràfica cap a l’esfera pública a través de concursos, exposicions i publicacions. Establerta a Barcelona, entre 1934 i 1936, Mey Rahola es va convertir en una de les primeres dones espanyoles en ser reconeguda en l’àmbit de la fotografia artística. La Guerra Civil va estroncar brutalment aquesta etapa de la seva carrera. A l’exili, a Lyon, es va haver de professionalitzar com a fotògrafa per subsistir. En acabar la guerra europea, va abandonar l’activitat professional, tot i que va seguir fent fotografies com a aficionada i cobrint encàrrecs puntuals fins a la seva mort a Vaucresson, prop de París, el 1959.

     

    

La investigació ha permès recuperar una part important del seu fons fotogràfic i descobrir una mirada sorprenent, fruit de la trajectòria única d’una dona que sempre es va voler moderna, independent i atenta a les inquietuds estètiques del seu temps. Abordarem també la qüestió de les fonts de l’imaginari visual de Mey Rahola. Al marge dels models prestigiosos dels salons fotogràfics i de la iconografia noucentista, l’originalitat de Mey Rahola manté una forta relació amb les imatges de la premsa il·lustrada, aleshores en plena expansió i que difonia nous models de comportament per a la dona. Les publicacions il·lustrades són una escola de la mirada en la qual Mey Rahola estableix models per a l’idil·li modern que transmet la seva fotografia vitalista i lluminosa.

Després de la conferència, com és habitual, es va establir un torn de preguntes molt animat, amb focus en aspectes tècnics, i la seva relació amb altres fotògrafs i fotògrafes i amb l’Associació Fotogràfica de Catalunya.

 

thumbnail of Butlletí Fotoconnexió 02_2021_cat

Extracte de la Fototertúlia (català)

 


 

MEY RAHOLA, FOTOGRAFÍA Y MODERNIDAD

A cargo de Roser Martínez Garcia, y Lluís Bertran Xirau

Lunes 8 de marzo de 2021 a las 18:30 h.

El lunes 8 de marzo, coincidiendo con el día de la Mujer, Roser Martínez Garcia y Lluís Bertran Xirau nos hablaron de Mey Rahola. Tras la presentación a cargo de María de los Santos García Felguera, fueron mostrándonos aspectos de la vida y la obra de Mey Rahola.

Maria del Remei “Mey” Rahola de Falgàs (1897-1959), hija de padres ampurdaneses, creció, sin embargo, en Madrid, donde su padre trabajaba como jefe de ingenieros en una compañía ferroviaria. Maduró en un entorno familiar de aficionados a la fotografía que ella trascendió orientando su obra fotográfica hacia la esfera pública a través de concursos, exposiciones y publicaciones. Establecida en Barcelona, ​​entre 1934 y 1936, Mey Rahola se convirtió en una de las primeras mujeres españolas en ser reconocida en el ámbito de la fotografía artística. La Guerra Civil truncó brutalmente esta etapa de su carrera. En el exilio, en Lyon, se tuvo que profesionalizar como fotógrafa para subsistir. Al terminar la guerra europea, abandonó la actividad profesional, aunque siguió haciendo fotografías como aficionada y cubriendo encargos puntuales hasta su muerte en Vaucresson, cerca de París, en 1959.

La investigación ha permitido recuperar una parte importante de su fondo fotográfico y descubrir una mirada sorprendente, fruto de la trayectoria única de una mujer que siempre se quiso moderna, independiente y atenta a las inquietudes estéticas de su tiempo. Abordaremos también la cuestión de las fuentes del imaginario visual de Mey Rahola. Al margen los modelos prestigiosos de los salones fotográficos y de la iconografía novecentista, la originalidad de Mey Rahola mantiene una fuerte relación con las imágenes de la prensa ilustrada, entonces en plena expansión y que difundía nuevos modelos de comportamiento para la mujer. Las publicaciones ilustradas son una escuela de la mirada en la que Mey Rahola establece modelos para el romance moderno que transmite su fotografía vitalista y luminosa.

Después de la conferencia, como es habitual, se estableció un turno de preguntas muy animado, con foco en aspectos técnicos, y su relación con otros fotógrafos y fotógrafas y con la Asociación Fotográfica de Cataluña.

thumbnail of Butlletí Fotoconnexió 02_2021_cast

Extracto de la Fototertulia (castellano)

This site is registered on wpml.org as a development site.