Miquel Àngel Pintanel, comissari de la exposició “Les claus de la foto fixa. Cinema espanyol anys 40” a la Filmoteca de Catalunya, ens va presentar aquesta exposició, que podrem visitar fins el 13 de juny.

La tècnica de la foto fixa en el cinema espanyol va viure una època daurada en la dècada dels 40 del segle passat, amb una cura especial en la composició i la il·luminació. Sovint aquestes instantànies eren planificades independentment de la filmació cinematogràfica, i per tant no es limitaven a congelar el rodatge i fixar un moment, sinó que tenien un llenguatge propi, de vegades amb referències pictòriques. L’exposició, comissariada per Miquel Àngel Pintanel, il·lustra aquesta tècnica a partir dels fons del laboratori industrial “Reproducciones Sabaté”, conservats al Centre de documentació de la Filmoteca.

Aquestes fotografies tenen unes fonts d’inspiració, unes característiques de composició i un ús de la llum que les fan úniques, com ara una gran influència de la pintura, que es trasllada a la fotografia utilitzant composicions geomètriques o disposant els personatges en l’espai de manera especial. La majoria d’aquestes fotos fixes estan fetes en estudis cinematogràfics, cosa que les allunya de la naturalitat i fa que s’apropin més a la pintura i el teatre i, quan es comparen amb el film, són sensiblement més lluminoses.

Els fotos fixes controlaven la tècnica fotogràfica de manera experta, tant en el control de la profunditat de camp i l’exposició com en el de la disposició de la càmera. Alguns dels mestres de la foto fixa dels quals es mostra l’obra en aquesta exposició són Emili Godes, Valentín Javier, Antonio López Ballesteros, Carlos Pérez de Rozas, Julio Ortas, Antonio García, Salvador Torres Garriga, Ricardo Albiñana, Antonio Ibáñez, Manuel Novoa, Juan Maymó i Godofredo Pacheco.

     

S’han fet noves digitalitzacions de gran qualitat a partir dels negatius originals, alguns dels quals, que normalment només estan a l’abast dels arxivers o dels estudiosos, també hi són exposats. Aquesta és la segona exposició que la Filmoteca dedicat als Fons Sabaté, després de la que l’any 2015 recollia els treballs de foto fixa en els convulsos anys 30, República, Guerra, Dictadura: Foto Fixa Sabaté, també comissariada per Miquel Àngel Pintanel, documentalista de la Filmoteca de Catalunya especialitzat en l’arxiu fotogràfic.


Miguel Ángel Pintanel, comisario de la exposición “Las claves de la foto fija. Cine español años 40” en la Filmoteca de Cataluña, nos presentó esta exposición, que podremos visitar hasta el 13 de junio.

La técnica de la foto fija en el cine español vivió una época dorada en la década de los 40 del siglo pasado, con un cuidado especial en la composición y la iluminación. A menudo estas instantáneas eran planificadas independientemente de la filmación cinematográfica, y por tanto no se limitaban a congelar el rodaje y fijar un momento, sino que tenían un lenguaje propio, a veces con referencias pictóricas. La exposición, comisariada por Miquel Àngel Pintanel, ilustra esta técnica a partir de los fondos del laboratorio industrial “Reproducciones Sabaté”, conservados en el Centro de documentación de la Filmoteca.

Estas fotografías tienen unas fuentes de inspiración, unas características de composición y un uso de la luz que las hacen únicas, tales como una gran influencia de la pintura, que se traslada a la fotografía utilizando composiciones geométricas o disponiendo los personajes en el espacio de manera especial. La mayoría de estas fotos fijas están hechas en estudios cinematográficos, lo que las aleja de la naturalidad y hace que se acerquen más a la pintura y el teatro y, cuando se comparan con el film, son sensiblemente más luminosas.

Los fotos fijas controlaban la técnica fotográfica de manera experta, tanto en el control de la profundidad de campo y la exposición como en el de la disposición de la cámara. Algunos de los maestros de la foto fija de los que se muestra la obra en esta exposición son Emili Godes, Valentín Javier, Antonio López Ballesteros, Carlos Pérez de Rozas, Julio Ortas, Antonio García, Salvador Torres Garriga, Ricardo Albiñana, Antonio Ibáñez, Manuel Novoa, Juan Maymó y Godofredo Pacheco.

Se han hecho nuevas digitalizaciones de gran calidad a partir de los negativos originales, algunos de los cuales, que normalmente sólo están al alcance de los archiveros o de los estudiosos, también están expuestos. Esta es la segunda exposición que la Filmoteca dedicado a los Fondos Sabaté, tras la que en 2015 recogía los trabajos de foto fija en los convulsos años 30, República, Guerra, Dictadura: Foto Fija Sabaté, también comisariada por Miguel Ángel Pintanel, documentalista de la Filmoteca de Cataluña especializado en el archivo fotográfico.

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.