El dilluns 3 de maig, Isaura Solé ens va parlar de la fotografia i les arts gràfiques a Barcelona, a la segona meitat del segle XIX, objecte de la seva tesi doctoral. Desprès de la presentació a càrrec de Montserrat Baldomà, la Isaura ens va presentar una molt bé estructurada conferència sobre l’evolució de les arts gràfiques a Barcelona i el efecte de la introducció de la fotografia.

 

Durant la segona meitat del segle XIX el sector de les arts gràfiques va experimentar una revolució sense precedents que va comportar el seu pas de manufactura a indústria.

Capçalera de la Revista general para impresores, litógrafos, encuadernadores y ramos anexos
(1890-1892). Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

A banda de la progressiva mecanització de la tècnica d’estampació tipogràfica i de la millora i el desenvolupament de la litografia i la cromolitografia, el món de les arts gràfiques es va veure fortament sacsejat per la irrupció dels procediments fotomecànics, derivats de la fotografia.

   

En aquesta Fototertúlia es analitza, en primer lloc, el sorgiment dels establiments de reproducció fotomecànica a Barcelona i el que això va suposar en el conjunt dels establiments d’arts gràfiques existents fins llavors.

  

En segon lloc, com va afectar el desenvolupament d’aquestes noves tècniques dins del procés de mecanització del sector. El gust per la fotografia i per la reproducció fidedigna de la realitat van suposar un repte pels professionals de les arts gràfiques, que van veure amb preocupació la seva irrupció. En aquest sentit, seguidament es han presentat diversos testimonis recollits per les revistes tipogràfiques de l’època, on aquest neguit hi és ben present. El que en un principi es veia com una amenaça i una competència, de mica en mica es va anar transformant en una necessitat de coneixement per tal de poder incorporar la nova tecnologia als tallers.

Anunci de la casa de reproduccions artístiques de Viuda de P. Bonet, c. 1902. Capçalera de paper de carta. Arxiu Nacional de Catalunya.

 

La Isaura va fer un breu repàs per la nova iconografia derivada d’aquesta tecnologia comparant-la amb la representació clàssica de la impremta i la litografia com a mares del sector gràfic.

Finalment, hi va haver un torn de preguntes molt enriquidor que van completar aquesta fototertúlia.

thumbnail of Butlletí Fotoconnexió 04_2021_cat

Extracte de la fototertúlia (català)

————————————————————————————————————————————————————————–

El lunes 3 de mayo, Isaura Solé nos habló de la fotografía y las artes gráficas en Barcelona, ​​en la segunda mitad del siglo XIX, objeto de su tesis doctoral. Después de la presentación a cargo de Montserrat Baldomà, Isaura nos presentó una muy bien estructurada conferencia sobre la evolución de las artes gráficas en Barcelona y el efecto de la introducción de la fotografía.

Durante la segunda mitad del siglo XIX el sector de las artes gráficas experimentó una revolución sin precedentes que supuso su paso de manufactura en industria.

Aparte de la progresiva mecanización de la técnica de estampación tipográfica y de la mejora y el desarrollo de la litografía y la cromolitografía, el mundo de las artes gráficas se vio fuertemente sacudido por la irrupción de los procedimientos fotomecánicos, derivados de la fotografía.

En esta fototertulia se analiza, en primer lugar, el surgimiento de los establecimientos de reproducción fotomecánica en Barcelona y lo que esto supuso en el conjunto de los establecimientos de artes gráficas existentes hasta entonces.

En segundo lugar, como afectó el desarrollo de estas nuevas técnicas dentro del proceso de mecanización del sector. El gusto por la fotografía y por la reproducción fidedigna de la realidad supusieron un reto para los profesionales de las artes gráficas, que vieron con preocupación su irrupción. En este sentido, a continuación se han presentado varios testimonios recogidos por las revistas tipográficas de la época, donde esta desazón está bien presente. Lo que en un principio se veía como una amenaza y una competencia, paulatinamente se fue transformando en una necesidad de conocimiento para poder incorporar la nueva tecnología en los talleres.

Isaura hizo un breve repaso por la nueva iconografía derivada de esta tecnología comparándola con la representación clásica de la imprenta y la litografía como madres del sector gráfico.

Finalmente, hubo un turno de preguntas muy enriquecedor que completaron esta fototertulia.

thumbnail of Butlletí Fotoconnexió 04_2021_cast

Extracto de la fototertulia (castellano)

This site is registered on wpml.org as a development site.