Després de la presentació a càrrec del Jep Martí, recordant-nos el dia internacional dels arxius, i com aquests han anat evolucionant i millorant la preparació i la seva atenció als fons fotogràfics, l’Elisenda Cristià ens va parlar de el fons de Joaquim Guitert i Fontserè (1875-1957), conservat i ara estudiat i difós gràcies a la tasca del seu nét, Joaquim Masdeu Guitert.

 

 

Endinsar-se en l’estudi d’un fons personal és submergir-se en la vida i  l’entorn de la persona que l’ha produït. Trobar-se davant la documentació d’una figura tan representativa d’una època, com fou el Doctor Guitert, i poder tractar-la i estudiar-la és sens dubte una oportunitat gran i valuosa.

 

   

 

Joaquim Guitert i Fontserè, nascut al barri de la Barceloneta a l’octubre de 1875, fou metge i historiador i, com a persona inquieta que era, prengué part en els esdeveniments culturals, socials i polítics del seu temps. Aquesta activitat la veiem reflectida en el seu fons, ric i divers. Després de la seva mort, l’any 1957, el seu nét, Joaquim Masdeu Guitert, ha custodiat de manera curosa no només tota la documentació fotogràfica (més d’un miler i escaig de plaques de vidre i imatges fotogràfiques en altres suports), sinó també tots el maquinari fotogràfic de l’avi, la documentació textual i una envejable biblioteca de més de 2000 volums.

La documentació en imatge -en la seva major part- és obra de Joaquim Guitert i és fruit de la seva activitat personal, familiar, professional i científica. Tota la seva trajectòria vital hi queda reflectida. I d’entre totes les sèries en destaquem la relativa al Monestir de Santa Maria de Poblet, al que Guitert estigué estretament vinculat.

Actualment el fons està dipositat a la casa on visqué el Doctor Guitert els darrers vint anys de la seva vida, al Mas Catalònia de la Selva de Camp, lloc on actualment viu el seu net.

L’objectiu de l’estudi dut a terme ha estat fer-ne el tractament documental: organitzar-lo, classificar-lo, descriure’l, preservar-lo i elaborar una proposta de difusió.

 

   

 

Molta atenció van rebre les imatges de senyores amb un número de registre, sense que fins al moment es pugui més que aventurar algunes hipòtesis del seu propòsit i significat

 

 

thumbnail of Butlletí Fotoconnexió 05_2021_cat

Extracte de la Fototertúlia (català)

 

Excepcionalment, en aquesta ocasió, la conferenciant ha volgut compartir, a més del butlletí habitual, el mateix PDF de la presentació, ja que inclou nombrós material addicional, sobretot converses amb Joaquim Masdeu Guitert:

enllaç al PDF amb la presentació de la fototertùlia

 

 


 

Tras la presentación a cargo del Jep Martí, recordándonos el día internacional de los archivos, y como estos han ido evolucionando y mejorando la preparación y su atención a los fondos fotográficos, Elisenda Cristiano nos habló del fondo de Joaquim Guitert y Fontserè (1875-1957), conservado y ahora estudiado y difundido gracias a la labor de su nieto, Joaquim Masdeu Guitert.

Adentrarse en el estudio de un fondo personal es sumergirse en la vida y el entorno de la persona que la ha producido. Encontrarse ante la documentación de una figura tan representativa de una época, como fue el Doctor Guitert, y poder tratarla y estudiarla es sin duda una oportunidad grande y valiosa.

Joaquim Guitert y Fontserè, nacido en el barrio de la Barceloneta en octubre de 1875, fue médico y historiador y, como persona inquieta que era, tomó parte en los eventos culturales, sociales y políticos de su tiempo. Esta actividad la vemos reflejada en su fondo, rico y diverso. Después de su muerte, en 1957, su nieto, Joaquim Masdeu Guitert, ha custodiado de manera cuidadosa no sólo toda la documentación fotográfica (más de un millar y pico de placas de vidrio e imágenes fotográficas en otros soportes), sino también todos los hardware fotográfico del abuelo, la documentación textual y una envidiable biblioteca de más de 2000 volúmenes.

La documentación en imagen -en su mayor parte- es obra de Joaquín Guitert y es fruto de su actividad personal, familiar, profesional y científica. Toda su trayectoria vital queda reflejada. Y de entre todas las series destacamos la relativa al Monasterio de Santa María de Poblet, al que Guitert estuvo estrechamente vinculado.

Actualmente el fondo está depositado en la casa donde vivió el Doctor Guitert los últimos veinte años de su vida, en el Mas Catalònia de la Selva de Campo, lugar donde actualmente vive su limpio.

El objetivo del estudio llevado a cabo ha sido hacer el tratamiento documental: organizarlo, clasificarlo, describirlo, preservarlo y elaborar una propuesta de difusión.

Mucha atención recibieron las imágenes de señoras con un número de registro, sin que hasta el momento se pueda más que aventurar algunas hipótesis de su propósito y significado.

thumbnail of Butlletí Fotoconnexió 05_2021_cast

Resumen de la Fototertulia (castellano)

Excepcionalmente, en esta ocasión, la conferenciante ha querido compartir, además del boletín habitual, el propio PDF de la presentación, ya que incluye numeroso material adicional, sobre todo conversaciones con Joaquim Masdeu Guitert:

enlace al PDF con la presentcaión de la Fototertulia