Els dies 11 i 15 de juliol es va celebrar el taller de tècniques fotogràfiques antigues.
Es van produir papers salats, papers albuminats i papers sèpia o Van Dyke

 

Fotografies: Montserrat Baldomà i Gregorio Escalada