El dilluns 5 de juliol, la Violeta Cañigueral ens va parlar dels seus estudis sobre la presència de l’humor en les fotografies de la primera meitat de segle XX, principalment entre aficionats, a Catalunya.

       

Amb aquesta fototertúlia recuperem les fototertúlies en format presencial, com sempre, al Cercle Artístic de Sant Lluc, al carrer dels Mercaders, 42. No obstant això, hem conservat les sessions en streaming, que ofereixen a molts socis i simpatitzants l’oportunitat de seguir aquestes xerrades.

A partir d’inicis del segle XX, la fotografia com a pràctica s’anà integrant progressivament en la vida quotidiana de capes més àmplies de la població. Això donà lloc a una major varietat i espontaneïtat de les situacions captades per la càmera i a una creixent informalitat en l’actitud dels retratats, essent terreny adobat per a l’humor fotogràfic.

      

 

     

Aquesta fototertúlia parteix d’una investigació en la qual s’han examinat més de quatre-centes fotografies de to humorístic preses durant la primera meitat del segle XX, la majoria procedents de famílies anònimes, el llegat de les quals anà a parar als Encants de Barcelona.

Violeta va parlar dels mecanismes cognitius i emocionals que intervenen en la creació d’humor fotogràfic a la llum de les principals teories que intenten explicar per què riem. També hem vist com les imatges d’humor poden ser interpretades, i alhora classificades, segons la funció tradicional de la fotografia amb la qual juguen o de la que es mofen: la fotografia com a testimoni de realitat o veritat; com a element de construcció i afirmació d’identitat; com a mitjà de cohesió social; i com a antídot al pas del temps i a la mort.

Tot plegat, ens va permetre entreveure a grans trets quines eren les fantasies, les pors, els valors i els tabús de la societat catalana de la primera meitat del segle XX.

thumbnail of FTT_20210705_Violeta_Cañigueral_cat

Extracte de la fototertúlia (català)

 


 

El lunes 5 de julio, Violeta Cañigueral nos habló de sus estudios sobre la presencia del humor en las fotografías de la primera mitad de siglo XX, principalmente entre aficionados, en Cataluña.

 

Con esta fototertulia recuperamos las fototertulias en formato presencial, como siempre, en el Círculo Artístico de San Lluc, en la calle de Mercaders, 42. Sin embargo, hemos conservado las sesiones en streaming, que ofrecen a muchos socios y simpatizantes la oportunidad de seguir estas charlas.

A partir de inicios del siglo XX, la fotografía como práctica se fue integrando progresivamente en la vida cotidiana de capas más amplias de la población. Esto dio lugar a una mayor variedad y espontaneidad de las situaciones captadas por la cámara y en una creciente informalidad en la actitud de los retratos, siendo terreno abonado para el humor fotográfico.

Esta fototertulia parte de una investigación en la que se han examinado más de cuatrocientas fotografías de tono humorístico tomadas durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría procedentes de familias anónimas, el legado de las cuales fue a parar a los Encants de Barcelona.

Violeta habló de los mecanismos cognitivos y emocionales que intervienen en la creación de humor fotográfico a la luz de las principales teorías que intentan explicar por qué reímos. También hemos visto como las imágenes de humor pueden ser interpretadas, al tiempo clasificadas, según la función tradicional de la fotografía con la que juegan o de la que se mofan: la fotografía como testimonio de realidad o verdad; como elemento de construcción y afirmación de identidad; como medio de cohesión social; y como antídoto al paso del tiempo y la muerte.

Todo ello, nos permitió vislumbrar a grandes rasgos cuáles eran las fantasías, los miedos, los valores y los tabúes de la sociedad catalana de la primera mitad del siglo XX.

 

thumbnail of FTT_20210705_Violeta_Cañigueral_cast

Resumen de la fototertulia (castellano)

This site is registered on wpml.org as a development site.