Elisabet Insenser Brufau

Pantera de nit
2008
Fotomuntage i mecanoscrit amb anotacions manuscrites del llibre de poemes “Agonia de llum” de Mercè Rodoreda
Elisabet Insenser Brufau

Abocada en el llac
2008
Fotomuntage i mecanoscrit amb anotacions manuscrites del llibre de poemes “Agonia de llum” de Mercè Rodoreda

L’estiu és tot ros
2008
Fotomuntage i mecanoscrit amb anotacions manuscrites del llibre de poemes “Agonia de llum” de Mercè Rodoreda

Cuca de llum
2008
Fotomuntage i mecanoscrit amb anotacions manuscrites del llibre de poemes “Agonia de llum” de Mercè Rodoreda