Etel Borges Reis

Merche de Barcelona. Identitat “dona”
2019

Ana de València. Identitat “dona”
2019

Sam de Vietnam. Identitat “dona”
2019

Eulàlia de Mè́xic. Identitat “dona”
2019