Francesca Portolés Brasó

Recuperant el passat… Buidant la casa dels pares
2011

Tancant balcons… Buidant la casa dels pares
2011

Volant records… Buidant la casa dels pares
2011

Caminant cap al futur… Buidant la casa dels pares
2011